Intervisiebijeenkomsten

Intervisie is het op systematische wijze werkproblemen bespreken, onderzoeken, en naar oplossingen zoeken binnen een team.

Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen met het zoeken naar oplossingen op de werkvloer. Ik leid intervisiebijeenkomsten in verzorgingshuizen, hospices en verpleeghuizen waarbij het levenseinde van bewoners/gasten een belangrijke rol inneemt in de geboden zorg.