Opleiding stervensbegeleiding

Je krijgt les in een groep van maximaal 12 deelnemers. De beperkte omvang zorgt voor een gevoel van intimiteit en veiligheid. Dat is belangrijk en fijn omdat er persoonlijke ervaringen worden uitgewisseld.

Inhoudelijk

Zoals ieder mens uniek is, zo is ook elk afscheid uitzonderlijk. En naarmate de stervende dichter bij je staat, is zo’n beleving intenser. Tijdens de opleiding vertellen de deelnemers over hun betrokkenheid daarbij. Dat kan privé zijn - bij familie en vrienden - of op het werk. Die verhalen zijn indrukwekkend en ik onderbouw ze met theorie en geef achtergrondinformatie. Daardoor krijg je stapsgewijs een uitstekend inzicht in wat er bij het sterven gebeurt. Daarnaast leg ik uit wat jij als stervensbegeleider daarin kunt doen, hoe je de stervenden en hun naasten kunt dienen. De praktijkverhalen zijn dus sterk verweven met de lesstof en samen vormen ze de basis van iedere bijeenkomst. Daarbij zorg ik ervoor dat elke lesdag een eigen thema heeft.

Het begeleiden van stervenden vraagt om vaardigheden op verschillende vlakken. Naast de kennis van de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van het sterven, is het onderzoeken van je eigen kwaliteiten en begrenzingen een belangrijk onderdeel. Soms is dat confronterend en wordt er een gevoelige snaar geraakt. En er wordt zeker ook gelachen!

Er gebeurt dus veel tijdens een lesdag. Zoals theorie en werkelijkheid met elkaar worden verbonden, zo gaan tijdens de lessen ook verstand en emotie als vanzelf samen. Dat raakt de afzonderlijke deelnemers bij tijd en wijle en het vormt de groep als geheel.

De lesdagen worden als leerzaam, mooi én intensief ervaren. Je wordt er rijker van.

De deelnemers komen uit de zorg, ze zijn maatschappelijk werker, uitvaartondernemer of mantelzorger. Maar er zijn ook deelnemers die (nog) niet professioneel met stervensbegeleiding bezig zijn en meer willen weten. Het zijn allemaal mensen met levenservaring, ook al zijn ze soms nog jong.

Praktisch

De opleiding wordt gegeven in zes lesdagen op Westduinweg 118 2583 AC Den Haag. Op de eerste dag ontvang je een uitgebreide lesmap. Na de opleiding ontvang je een bewijs van deelname.

Routebeschrijving De Westduinweg is te bereiken met OV trein den Haag CS en tram 16. Uitstappen laatste halte van Boetzelaarlaan en 2 minuten lopen naar de Westduinweg.

Als je interesse hebt, vraag ik je om het inschrijfformulier in te vullen en te versturen. Ik zal vervolgens contact met je opnemen. Instellingen die minimaal 10 deelnemers inschrijven, krijgen een korting op het opleidingstarief van 10%.

 • Referenties cursisten

  • Voor mij was de ervaring na de cursus dat je rondom het sterven van bewoners nog veel kunt betekenen, voor zowel de bewoner als de familie.Daarnaast heb ik geleerd middels de meditaties, dat het mogelijk is om je te ontspannen ondanks de hectiek op de werkvloer. Door deze rust ben ik bewuster bezig met mijn werk. Elke bijeenkomst was een feest en gaf voldoende spirit om weer door te gaan.

  • M.L de N. Teamleider kleinschalig wonen
  • De cursus stervensbegeleiding is een aanvulling op de praktijk van alledag. Er was volop cursusstof en veel praktijkvoorbeelden.Ik heb geleerd om deze moeilijke levensfase toegankelijk te maken, open te staan en oog te hebben voor de dingen die op je af komen. De tijd nemen om de familie te ondersteunen en het direct communiceren met de behandelend arts en andere hulpverleners is ook iets wat ik heb geleerd. Na de cursus was er een vrouw die ik verzorgde. Zij was erg depressief en wilde niet meer leven. De band met haar kinderen was slecht. Door de lessen van Aagje kon ik gesprekken met haar aangaan, heb ik haar gemasseerd en kon ik een bemiddelende rol spelen tussen haar en de kinderen. Zij is erg tevreden gestorven.

  • A.v.V. Verpleegkundige
  • In de dagelijkse praktijk is het niet mogelijk om ervaringen en gedachten rondom het sterven te bespreken en daar lering uit te trekken. Met name voor jongere collega´s is het zinvol om deze cursus te volgen om zodoende beter uitgerust te zijn rond het sterfbed van patienten.

  • T.v.K verzorgende
  • Ik heb erg veel aan de cursus gehad. Naast het geven van gerichte aandacht, het attent zijn op wat er gebeurt heb ik ook veel geleerd van onderwerpen als euthanasie, sedatie, morfinebeleid en wilsverklaringen. Deze cursus is een aanrader voor iedereen die werkt met mensen die sterven

  • P.v.O. Verpleegkundige
  • Ik ben bewuster gaan werken.
  • Het mediteren en het coachen van de lessen vond ik fijn.
  • De cursus geeft me een positief gevoel over mezelf waardoor ik beter ben gaan werken. Je doet dingen bewuster.
  • Ik voel me ontspannen en gemotiveerd na een cursusdag.
  • Het sterven in verschillende culturen sprak mij erg aan.

  • Van verschillende deelnemers
  • In mijn vak als uitvaartbegeleidster kom ik steeds meer in contact met stervende mensen en hun nabestaanden. De opleiding stervensbegeleiding heeft voor mij veel betekend. De opleiding heeft mij geleerd hoe om te gaan met de stervende en hun familie. Ook de meditatie heeft bijgedragen hoe ik mij kan voorbereiden op het gesprek en rust kan uitstralen naar de mensen, zodat zij het gevoel hebben dat ik er voor hen ben en oprecht luister. Er wordt tijdens de opleiding gesproken over verschillende religies, communicatietechnieken en persoonlijk inzicht. We hebben in de groep over onze persoonlijke ervaringen gesproken. Dit onderdeel heeft op mij veel indruk gemaakt. Het geeft goed aan hoe prettig en beschermd je je voelr tijdens de bijeenkomsten. De persoonlijke gesprekken waren leerzaam en waardevol voor mij.

  • Anneke Beunder Uitvaartzorg Noordwijkerhout
  • Actieve deelname aan de reminiscentiegroep van Aag van der Vossen heeft mijn vader geholpen zijn zelfstandigheid te bewaren in een fase waarin hij onvermijdelijk steeds afhankelijker werd van de hulp van anderen. En dat heeft de kwaliteit van zijn leven tot op het laatste moment gewaarborgd. Toen die stervensfase eenmaal was aangebroken heeft Aag, in goede samenwerking met de huisarts en het verpleegteam, mijn vader begeleid. Met haar warmte en spontaniteit, haar kennis en ervaring en altijd binnen de grenzen van haar professionaliteit, heeft Aag veel voor mijn vader betekend. Zij was in staat hem te bereiken, zodat hij zich veilig kon voelen en over zijn gevoelens en twijfels kon praten. Het verwonderde ons dan ook niet dat hij in haar bijzijn aan zijn laatste reis durfde beginnen

  • John Stappers, jongste zoon (adviseur patiëntveiligheid voor ziekenhuizen en verzekeraars)
 • Klik hier voor alle opleidingsdata in 2018 - 2019

  Cursusdagen 2018
   
  17 oktober
  7 november
  28 november


  Cursusdagen 2019
   
  16 januari
  13 februari
  13 maart


  Let op:

  Cursusdagen beginnen om 09:15 en eindigen om 15:30.

 • Klik hier voor de opleidingsinhoud

  Les 1. Ontspanning

  • Meditatie/reflectie
  • Eigenschappen nodig voor begeleiding van stervenden
  • Casusbespreking


  Les 2. Fases in het stervensproces

  • Elisabeth Kubler-Ross fase theorie
  • Angst voor het sterven
  • Casusbespreking


  Les 3. Rituelen rond sterven in verschillende culturen

  • Casusbespreking
  • Gastdocent voor creatief deel


  Les 4. Communicatie

  • Kernkwaliteiten en valkuilen
  • Casusbespreking
  • Gesprekstechniek


  les 5. Palliatieve begeleiding

  • Pijnbestrijding
  • Voorbereiding op het sterven
  • Het sterven
  • Casusbespreking


  Les 6. Wilsverklaring

  • Palliatieve sedatie
  • Versterven
  • Euthanasie
  • Rouwverwerking
  • Casusbespreking


Interesseformulier - Opleiding Stervensbegeleiding

Om vrijblijvend meer informatie te ontvangen over deze cursus vul dan het onderstaande formulier inNaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Geboortedatum
Beroep
Wat zou u graag willen leren tijdens de cursus, wat is uw doel?