Reminiscentie

Reminiscentie is het ophalen van herinneringen.
Met het ophalen van herinneringen wordt het verleden weer tastbaar en dit geeft bij de deelnemers een gevoel van welzijn. Het delen van eigen herinneringen binnen een groep geeft een sociale band en versterkt het gevoel van eigenwaarde. Sinds 4 jaar leid ik een groep van 12 bewoners in een verzorgingshuis in Vught waarbij we eens per week bij elkaar komen.