Stervensbegeleiding - werkwijze

Cummunis betekent op een liefdevolle wijze delen en elkaar wederzijds dienen. Om een gesprekspartner te mogen zijn op het einde van iemands leven, is het belangrijk dat er een "klik" is. Daarom werk ik altijd met een vrijwillig kennismakingsgesprek waarna je kunt beslissen of je je voldoende vertrouwd en geborgen voelt om de verdere gesprekken aan te gaan. Vanaf dat punt worden, in overleg, gesprekken gepland. De interval tussen deze gesprekken is afhankelijk van de wens en behoefte, en kan varieëren van een keer per week tot een keer per maand. Tijdens de gesprekken kan een partner/ mantelzorger eventueel even tijd nemen voor zichzelf, een boodschap doen of even rusten. Door mijn kennis op psycho, sociaal, medisch en spiritueel vlak kan ik een aanvulling zijn op bestaande zorg.

Als een begeleiding gaat starten informeer ik altijd de huisarts. Naast de gesprekken heb ik ook een signalerende functie met betrekking tot het algemeen welzijn van de stervende en de naasten. Een goede samenwerking met de huisarts is daarom van groot belang. Ik ben op de hoogte van de rituelen die horen bij de verschillende religies en weet geestelijken te benaderen voor hun hulp als daar een behoefte ligt.